• reklamne kese
  • vizit karte
  • brend kese
  • brendirani reklamin materijali

Dobrodošli u Zlamen

Zlamen d.o.o osnovan je 1995. godine kao preduzeće koje se bavi grafičkom delatnošću. Od osnivanja naše preduzeće je sinonim za kvalitet, poverenje i profesionalnost.

Osnov za godine uspešnog poslovanja je kontinuirano unapređenje delatnosti i usavršavanje naših usluga, prateći evropske trendove, kao i usavršavanje zaposlenih kadrova. Postali smo pouzdan, dugogodišnji partner svim našim klijentima i saradnicima. Uspešna saradnja sa najvećim kompanijama u Srbiji i regionu je naša glavna referenca i trag dugogodišnjeg rada, ali i osnov i motiv za dalji razvoj i saradnju sa novim klijentima.

Šta je Zlamen

Naša misija je da u pružanju usluga i proizvodnji reklamnih materijala prevaziđemo očekivanja naših klijenata u pogledu kvaliteta, poštovanja rokova i cena kroz kontinuirano usavršavanje i obostranu interakciju.
Naša filozofija je kroz potputnu posvećenost zadatku napraviti perfektan i gotov proizvod, te na taj način pružiti klijentu kompletnu uslugu.
Naša vizija je da uslugom koju pruzamo klijentu, pomerimo i nastrožije standarde i granice kvaliteta.

Usluge

U izgradnji Vašeg poslovanja, promocija proizvoda i uluga može biti od ključnog značaja. Reklamni materijal, koji je jedan od sredstava promocije, kreiramo sa najvećom pažnjom, pa tako i naše ime predstavlja standard kvaliteta prvenstveno u štampi i doradi svih vrsta luksuznih kesa.

Klijentima možemo ponuditi dizajn, pripremu za štampu, štampu i doradu svih vrsta reklamnog papirnog materijala: memorandumi, vizit karte, blokovska roba, kalendari, prospekti, knjige, brošure… Iskustvo u grafičkoj struci tima zaposlenog u Zlamenu je osnova ekspertize u svim fazama realizacije.

Naši klijenti

klijentibw-2