Štampa, kao tradicionalni mediji, isporučuje detaljniju i uvek dostupnu poruku, za razliku od elektronskih medija. Ljudi više veruju štampanoj poruci i lakše je pamte. Još uvek ne postoji reklamna kampanja bez štampanog medija. Ako imate jasno definisanu ciljnu grupu, štampa je najbolja opcija.

Samo značenje štampane poruke uveliko zavisi od kvaliteta medijuma. Ni najbolje grafičko rešenje neće ostvariti željeni efekat, ukoliko nisu zadovoljeni standardi kvalitetne štampe. Zlamen će učiniti Vašu poslovnu komunikaciju preciznijom i efektnijom, štampajući najkvalitetnije otiske.